Çevre Mühendisleri Odası - Çevre Sektörü
Paylaş:
Ana Sayfa
    Detaylı Ara
REKLAM SÖZLEŞMESİ
TANIMLAR

ÇMO : TMMOB Çevre Mühendisleri Odası,
Çevre Sektörü : TMMOB Çevre Mühendisleri Odası tarafından oluşturulan CevreSektoru.com web sitesi.
Reklam veren/Reklamcı : Kendisi tarafından ya da ya da kendisi adına üçüncü bir kişi ya da kuruluş tarafından oluşturulan, reklamları Çevre Sektörü sayfasında yayınlanan ticari amaçlı tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar,
Sayfa : Çevre Sektörü içinde reklam verilebilecek arayüz(ler),
Bölge (1,2,...) : Sayfa üzerinde, reklam verilebilecek alan/lardır. 

KAPSAM

Reklam vermek için yalnızca ÇMO tarafından belirlenmiş olan bölgeler kullanılacaktır.
Banner boyutları ÇMO tarafından önceden belirlenmiş olup sabittir, değiştirilemez.
İlgili reklam alanlarında yalnızca .gif, .jpeg ve .swf formatındaki bannerlar yayınlanabilir.
Reklam veren, ÇMO tarafından hazırlanmış ve fiyat listesinde yer alan reklam paketlerinden birini seçmek suretiyle reklam verebilir.
ÇMO tarafından belirlenmiş bir reklam alanı maksimum 10 şirket arasında paylaşılabilir.
Gösterimdeki bir banner reklam kampanyası, bir yıllık süre dolduğunda sona erer.
Bir kişi ya da kurum, belirlenmiş alanlara banner reklam vermek üzere -daha sonraki haftalar için- rezarvasyon yaptırabilir. Ancak, ÇMO gerekli gördüğü durumlarda rezervasyonu iptal etme hakkını saklı tutar.
Eş zamanlarda benzer /aynı sektörlerin reklamları yayınlanabilir.
Reklam başvurularının Çevre Sektörü'ne iletilmesi sonrasında, mümkün olan en kısa zamanda geri bildirim verilecektir.

KULLANIM ESASLARI

Banner reklamın tamamı ya da bir kısmı hakaret, küfür, çirkin tanımlama vb. ifadeler içeremez. Bu tür sözcük ve/veya ifadelerin İngilizce ya da diğer yabancı dillerdeki karşılıkları da bu kapsam dahilindedir. Bu tanıma uyan banner reklam yayınlanmaz, yayınlanmış olanlanlar kaldırılır.
ÇMO, genel ahlak ve etik kurallarına uymaması durumunda banner reklamını yayınlamama hakkına sahiptir.
Reklam veren kişi ya da kuruluşun banner reklamının kullanımımdan doğacak maddi-manevi hiçbir zarardan ÇMO sorumlu tutulamaz.
ÇMO, verdiği servisin kesintisiz ve hatasız olacağını garanti eder. İyileştirme, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle hizmetin geçici olarak kesintiye uğraması, garanti kapsamı dışındadır.

FİYATLANDIRMA VE ÖDEME

Sayfalara ya da Bölgelere göre farklı fiyatlandırma yapılabilir. Mevcut fiyatlandırma bilgileri Çevre Sektörü sayfasında güncel olarak yayınlanacaktır.
Reklam hizmeti karşılığında ödemeler -yalnızca- ÇMO'na ait banka hesap numaralarına yapılır.
Ödenen miktarlara ait makbuz Reklam veren'nin adresine posta ile gönderilir.
Yapılan ödeme(ler) geri iade edilmez.
Ödeme yapılmadan önce reklam konumlandırma başvurusu geçerli değildir.
ÇMO fiyatlandırma (bölge, birim fiyat vb.) ile ilgili değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Yapılacak değişiklikler web sayfasında önceden duyurulur.

GENEL KOŞULLAR

ÇMO "Reklam" sözleşmesini değiştirme ve yenileme hakkını saklı tutar.
İş bu Sözleşme Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer Türk yasalarına tabidir. Taraflar bu sözleşmeden doğan veya sözleşme ile bağlantılı olan bütün ihtilaf veya uyuşmazlıklarda ilgili yargı makamının yetkisine tabi olmayı kabul ederler.
Bu metin herhangi bir maddesi geçersiz, yasal olmayan ya da uygulanamaz sayıldığında, geriye kalan maddelerin geçerliliği, yasalara uygunluğu ve uygulanabilirliği bundan herhangi bir biçimde etkilenmeyecektir.

Hizmet ve Ürün
Arayanlar için
Hizmet, Ürün ve Firma araştırabilir,
Hizmet ve Ürün Alım Talebi bırakabilirsiniz.
Hizmet ve Ürün
Sunanlar için
Hizmet ve Ürünlerinizi sergileyebilir,
Firmanızı tanıtabilir ve
Hizmet ve Ürün Satışı yapabilirsiniz.
 
Linkler Çevre Sektörü
Çevre Mühendisleri Odası
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Mevzuat Bilgi Sistemi
Resmi Gazete