Çevre Mühendisleri Odası - Çevre Sektörü
Paylaş:
Ana Sayfa
    Detaylı Ara
ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik ve Mühendislik Hizmetleri Asgari Ücret Tarifesi Çevre Mühendisleri Odası 2. Olağan Genel Kurulu Kararı ile kabul edilerek yürürlüğe giren Çevre Mühendisliği Asgari Ücret Tarifesinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğin eki olup, ilgili yılın Asgari Ücretlerini kapsar. Söz konusu ücretler sadece Çevre Mühendisliği proje hizmetlerine aittir.
Evsel Atıksu Arıtma Tesisleri Projeleri Asgari Ücretleri
Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisleri Projeleri Asgari Ücretleri
İçmesuyu Arıtma Tesisleri Projeleri Asgari Ücretleri
İçme ve Kullanma Suyu Temin, İletim ve Dağıtım Hatları Projeleri Asgari Ücreti
Kanalizasyon ve Yağmursuyu Hatları Projeleri Asgari Ücretleri
Katı Atıkların Toplanması, Taşınması, Geri Kazanımı, ve Bertarafı (Giderimi) ile İlgili Projelerin Asgari Ücretleri
Derin Deniz Deşarjı Projeleri Asgari Ücretleri
Hizmet ve Ürün
Arayanlar için
Hizmet, Ürün ve Firma araştırabilir,
Hizmet ve Ürün Alım Talebi bırakabilirsiniz.
Hizmet ve Ürün
Sunanlar için
Hizmet ve Ürünlerinizi sergileyebilir,
Firmanızı tanıtabilir ve
Hizmet ve Ürün Satışı yapabilirsiniz.
 
Linkler Çevre Sektörü
Çevre Mühendisleri Odası
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Mevzuat Bilgi Sistemi
Resmi Gazete