Çevre Mühendisleri Odası - Çevre Sektörü
Paylaş:
Ana Sayfa
    Detaylı Ara
ÖNE ÇIKANLAR

ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA EĞİTİMİ * ( İZMİR 23.11.2015 - 24.11.2015 )

KAPSAM

Bu eğitimde, ISO 50001 standardına bağlı olarak, bir enerji yönetim sistemi kullanmanın, gereksinimleri ve faydaları hakkındaki kavramlara genel bir bakış sağlanacaktır. ISO 50001 gerekliliklerinin altı çizilerek, enerji etkinliğinin artması, hedeflere ulaşmakta yardımcı olması ve enerji maliyetlerinin azaltılması için, prosedürlerin ve politikaların nasıl geliştirileceği ve sistematik olarak nasıl yönetileceği anlatılacaktır. Ayrıca, bu eğitim ISO 50001 ile diğer ISO 14001 gibi standartların entegre edilmesindeki değeri de vurgulayacaktır. Enerji Yönetimi ile ilgili uygulamalar konusunda bilinç yaratacaktır. ISO 50001 Enerji Yönetimi Sistemi‘nin (EnYS) nasıl uygulanacağı konusunda yol gösterecektir. Bu eğitim, organizasyonların enerji performansı, enerji verimliliğini artırmak için gerekli sistemleri ve süreçleri kurması ve enerji tüketimi ve maliyetlerini azaltması için gerekli olanakları sağlar,Eğitim içerisinde aşağıdaki konularda yol gösterilecektir;

• Gerekli dökümanların oluşturulması,

• Enerji Yönetim Sisteminin izlenmesi,

• Enerji performansında sürekli iyileştirmenin başarılması,

Çalışma notları ve eve götürülebilen araçlar, organizasyonunuzun proseslerini uygulama sırasında başvurabileceği etkin bir öğrenme yöntemi olacaktır. Bu eğitimde aynı zamanda ISO 50001 ile diğer ISO 140001 gibi standartların entegre edilebilirliği konusunda bilgi verilecektir

İŞİNİZE FAYDASI

• Enerji maliyetlerini azaltmak ve enerji perfomansını arttırmak

• Enerji performans hedefleri ve yasal gereklilikler hakkında güvenli bilgi edinmek

• ISO 50001 standardını, uluslararası alanda enerji yönetimi konusundaki en iyi uygulama olarak takdir etmek

• Kaynakları korumak anlamında, ISO 50001‘in diğer yönetim sistemi standartları ile entegre edilebilmesi

•Enerji etkinliğini ve performansını arttırarak, Seragazı Emisyonlarını (GHG) ve diğer ilgili çevresel etkileri azaltarak, paradan tasarruf etmek

• ISO 50001 uygulamak için yetkin olmak

• Sağlam bir EnYS uygulama konusunda yeterliliğinize güvenmek

• Kuruluşunuz içinde en iyi uygulama EnYS bilinci ve anlayışı oluşturmak için yeterlilik

• Kuruluşunuzda EnYS uygulamalarının farkındalığını ve bilincini inşa etme konusunda yeterlilik

• Yasal gereklilikleri sağlayan ve enerji performansı hedeflerini başaran güvenilir bir sistem inşa edebilmek

• Müşteriler tarafından sanayide tanınabilirlik kazanma ve etkinliği arttırma

• Kaynaklardan tasarruf etmek için, ISO 50001 ile diğer yönetim sistemlerinin entegrasyonuna yardımcı olmak

KAPSAM

Bu eğitimi tamamladıklarında katılımcılar şunları yapabiliyor olacaklardır;

• Enerji Yönetim Sistemi‘nin amacını tartışabilmek

• Enerji Yönetim Sistemi‘nin faydalarını açıklayabilmek

• ISO 50001‘in gerekliliklerini anlatabilmek

• Enerji yönetiminin esaslarını tartışabilmek

• ISO 50001 gerekliliklerini bir uygulama perspektifinden yorumlayabilmek

• ISO 50001 ‘ı uygulamak için gerekli olan kaynakları belirleyebilmek

• Enerji politikalarını, proseslerini, hedeflerini ve ölçme metodlarını geliştirebilmek

• ISO 50001 EnYS‘ ni uygulayabilmek için plan geliştirebilmek

• Temel enerji performans kriterlerini tanımlayarak geliştirebilmek

• EnYS‘ni diğer yönetim sistemleri ile entegre edebilmek

• Enerji performansını arttırmak için, iç kıyaslama, ölçme ve dokümantasyon kurabilmek

• Bir enerji yönetim sistemi tetkikini raporlamak ve takibini yapmakTMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi
Adres: Mustafa Münir Birsel Sk. Akademi Apt. No:6/1 Kat:3 D:10 Alsancak / İZMİR
Tel: 0232 4640022 - 4635532
Faks: 0232 4220959
E-posta: cmoizmir@cmo.org.tr

Linkler Çevre Sektörü
Çevre Mühendisleri Odası
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Mevzuat Bilgi Sistemi
Resmi Gazete