Çevre Mühendisleri Odası - Çevre Sektörü
Paylaş:
Ana Sayfa
    Detaylı Ara
ŞARTLAR ve KOŞULLAR
Bu web sayfasının kullanımı, bu Şartlar ve Koşullar ile belirlenmektedir ve web sayfasına her erişiminizde bunların bağlayıcılığını kabul edersiniz.

Bu web sayfasındaki malzeme, sadece sizin bilginiz için sağlanmaktadır ve ona bağlı olarak hareket etmeden önce ek danışma ve bağımsız araştırma yöntemlerini kullanmanız gerekir. Çevre Sektörü, web sayfasında herhangi bir zamanda değişiklik yapabilir. Böyle bir değişiklikten sonra web sayfasına girdiğinizde, bu tip değişiklikleri kabul etmek zorunda olacaksınız.

Bu web sayfasındaki bilgiler, zaman zaman güncellenmektedir. Çevre Sektörü, bu web sayfasındaki bilgilerin doğruluğu ve eksiksizliği konusunda her türlü çabayı göstermesine rağmen, bu bilgilerin kalitesi, doğruluğu ve eksiksizliği hakkında, açık veya ima yoluyla herhangi bir temsil veya garanti taşımamaktadır.

Çevre Sektörü önceden bildirmeden, web sayfasını veya herhangi bir bölümünü herhangi bir zamanda, size veya üçüncü taraflara karşı herhangi bir yükümlülük taşımadan değiştirebilir, kesebilir veya yayından kaldırabilir.

Yasaların olanak verdiği ölçüde, sizin web sayfasını (veya web sayfası ile bağlantılı başka bir sayfayı) kullanamamaktan veya herhangi bir bilgisayar virüsü ya da sistem arızası ile ilişkili olarak, bunlarla sınırlı olmamak üzere doğrudan veya dolaylı zarar ve hasar, iş, gelir veya kar kaybı, verilerin bozulması veya imhası, veya bunlardan kaynaklanan zarar veya hasarlar dahil, herhangi bir zarar veya hasar için kontrat, hata veya başka türlü (ihmal sonucu yükümlülük dahil) yükümlülük kabul etmez, ve Çevre Sektörü, özellikle bu tür zarar veya hasar olasılığına karşı açıkça bilgilendirilmiş olsa dahi bu tür yükümlülükleri üzerine almaz.

Web sayfasının sizin tarafınızdan kullanımı sonucu Çevre Sektörü'nden kaynaklanan bütün maliyetlere, zararlara, masraflara ve diğer yükümlülüklere karşı Çevre Sektörü’nü vareste tutmanız gerekmektedir.

Yasal Kullanım
Web sayfasını, sadece yasalara uygun amaçlar için kullanabilirsiniz.

Bağlantılar
Çevre Sektörü’nün, başkaları tarafından hazırlanan web sayfalarına bağlantı vermekte olduğuna dikkatinizi çekeriz. Çevre Sektörü, böyle web sayfalarında yer alan içeriğin doğruluğu veya yasallığı için herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmez. Diğer web sayfalarına erişim için Çevre Sektörü bağlantısını kullanıyor olmanız, bu web sayfalarının içeriğinin Çevre Sektörü tarafından desteklendiği anlamına gelmez.

Telif
Aksi belirtilmedikçe, bu web sayfası ve bu web sayfasının içinde yer alan tüm malzemenin telif ve benzeri hakları Çevre Sektörü’ne aittir. Malzemeyi kopyalama veya bölümlerini yazdırma işlerini, sadece kendi kişisel amaçlarınız için yapabilirsiniz. Bu malzemeden herhangi birini, ticari veya kamuya açık amaçlarla kullanamazsınız.

Çevre Sektörü’nün yazılı izni olmadan, bu web sayfalarının tümünü veya herhangi bir bölümünü internetten çekip depolayarak, elektronik veya diğer herhangi bir veritabanı kurmaya (başka bir programın kullanımı yoluyla dahil, doğrudan ve dolaylı olarak) yetkiniz yoktur. Çevre Sektörü’nün izni olmadan, bu web sayfasının hiçbir bölümü çoğaltılamaz, başka bir web sayfasına aktarılamaz veya saklanamaz, elektronik veya elektronik olmayan yollarla yayımlanamaz veya herhangi bir kamusal veya ya da elektronik çekme sistemine dahil edilemez. Böyle bir izin için talepler, "İletişim" bölümünden Çevre Sektörü’ne gönderilebilir.

Korunan Haklar
Bu web sayfasında yer alan herhangi bir Çevre Sektörü işareti, veya diğer düşünsel mülkün yanlış kullanımı veya çoğaltılması kesinlikle yasaktır. Bu web sayfasının kullanımında, Çevre Sektörü’ne ait herhangi bir marka, hizmet işareti, amblem, telif veya herhangi başka entelektüel mülkün haklarına tecavüz edecek veya tecavüz etme olasılığı olan herhangi bir şeyi yapmamayı kabul etmektesiniz.

Bu Şartlar ve Koşullarda Değişiklikler
Çevre Sektörü, bu Şartlar ve Koşullar’a zaman zaman ekleme veya değişiklik yapabilir. Böyle bir değişiklik veya ekleme sonrasında web sayfasına erişim yaptığınızda, değiştirilmiş veya eklenmiş Şartlar ve Koşullar’ı kabul etmiş sayılırsınız.

Kayıt Bilgilerinizin Doğruluğu
Çevre Sektörü’ne sağladığınız herhangi bir bilginin doğru, eksiksiz ve size ait olduğunu sağlamakla yükümlüsünüz. Şayet Çevre Sektörü, sağladığınız bilginin sahte veya yanlış olduğuna ya da size ait olmadığına herhangi bir nedenle kani olursa, sizin bu web sayfasına giriş yetkinizi kaldırarak giriş yapmanızı yasaklayabiliriz. Çevre Sektörü, sahte veya yanlış olduğu veya sizin olmadığı öğrenilen bu tip bilgileri, doğrudan ve uyarı yapmadan web sayfasından kaldırmaya yetkilidir.

Web sayfasına sizin tarafınızdan yerleştirilen bilgiler
Çevre Sektörü, müstehcen, küçük düşürücü, saldırgan veya Çevre Sektörü’nün kanısına göre üçüncü tarafların düşünsel mülkü veya gizlilik hakları gibi üçüncü taraf haklarına zarar verdiğini düşündüğü herhangi bir malzemeyi, maliyeti size ait olmak üzere herhangi bir zamanda kaldırma haklarını kendinde tutar. Sizin bu web sayfasına yerleştirmiş olduğunuz herhangi bir bilginin neticesinde oluşacak zarar veya hasar ya da Çevre Sektörü’ne yapılabilecek herhangi bir eyleme karşı savunma amacıyla yapılacak masraflara (yasal masraflar dahil) karşı Çevre Sektörü'nü tam ve sürekli olarak tazmin etmeyi kabul etmektesiniz.

Yetkili Yasa ve Uygulanabilir Yönetmelikler
Bu Şartlar ve Koşullar, Türk yasalarına bağlıdır ve bu web sayfasının ve bu Şartlar ve Koşullar’ın kullanımından kaynaklanan veya ilişkili herhangi bir sorun veya anlaşmazlık durumunun yasal çözümünde, Türk mahkemelerinin tek yetkili olduğunu kabul etmektesiniz.

Sizin bu Hükümler ve Koşullar’a aykırı davrandığınız yönünde Çevre Sektörü’nün yeterli nedenlerle ikna olması halinde, Çevre Sektörü’nün web sayfasına girişi veya sayfanın kullanımını sonlandırmaya veya askıya almaya hakkı mahfuzdur.

Güvenlik
Çevre Sektörü, kendisine gönderilen veya Çevre Sektörü tarafından sizin bilgisayar sisteminizde tutulan kişisel bilgilere erişen yetkisiz üçüncü taraflara karşı bir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmez.

Hizmet ve Ürün
Arayanlar için
Hizmet, Ürün ve Firma araştırabilir,
Hizmet ve Ürün Alım Talebi bırakabilirsiniz.
Hizmet ve Ürün
Sunanlar için
Hizmet ve Ürünlerinizi sergileyebilir,
Firmanızı tanıtabilir ve
Hizmet ve Ürün Satışı yapabilirsiniz.
 
Linkler Çevre Sektörü
Çevre Mühendisleri Odası
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Mevzuat Bilgi Sistemi
Resmi Gazete