Çevre Mühendisleri Odası - Çevre Sektörü
Paylaş:
Ana Sayfa
    Detaylı Ara
MARE ÇEVRE DANIŞMANLIK MÜH.TİC.LTD.ŞTİ
Firma MARE ÇEVRE DANIŞMANLIK MÜH.TİC.LTD.ŞTİ
Büro Tescil Belgesi
Faaliyet Türü Danışmanlık
Kuruluş Yılı 2013
Yönetici/Şirket Sahibi Halil İbrahim DENİZ
Çalışan Sayısı 5 - 10 Kişi
İl İzmir
Telefon 0-232-4455582
Fax 0-232-4455583
Web Sitesi www.marecevre.com.tr
Kategoriler Çevresel Etki Değerlendirmesi
Danışmanlık
HİZMET ve ÜRÜNLER

1.ÇEVRE YÖNETİMİ HİZMETLERİ

Mare Çevre, çevre mevzuatının gereklilikleri doğrultusunda çevre yönetimi hizmeti sunar. Bu hizmet, Çevre ve Şehirci|ik Bakanlığı tarafından verilen Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi'ne dayalı olarak uzman kadromuz tarafından yerine getirilir.

-Çevre İzin ve Lisanslarının Alınması:

Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri kapsamında hizmet verilen işletmeler için alınması gereken çevre izni veya çevre izin ve lisansı süreci, uzman kadromuz tarafından titizlikle takip edilerek sonuçlandırılır.

Çevre izin ve lisansı süreci, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan; başvuruların ve değerlendirmelerin çevrimiçi olarak tek bir noktadan yapılması amaçlanarak hazırlanan "Çevrimiçi Çevre İzinleri Projesi" kapsamında yürütülür. lşletmelerin kuruluş aşamasından üretime geçme aşamasına kadar çevre mevzuatı kapsamında almak zorunda oldukları izin ve lisansları Mare Çevre'nin tesislere atayacağı "Çevre Görevlisi" ile söz konusu sistem üzerinden başvurularak yönetilir. Geçici Faaliyet Belgesi (GFB) ve Çevre İzin ve Lisanslarının alınması ve bu aşamada gerekli olan ll Müdürlüğü Uygunluk Yazısı, Valilik Tespit Raporu gibi belgelerin alınması, iş|etmenin faaliyetinin Yönetmelikte yer almaması durumunda "Kapsam Dışı" yazısının çıkarılması hizmetlerimiz arasındadır.

 -Atık Yönetimi:

Çevre yönetimi hizmeti verilen tesislerde ortaya çıkan tehlikeli atık, tehlikesiz atık, atık yağ, ambalaj atığı, atık bitkisel yağ, elektronik atık, atık pil ve akümülatör gibi atıkların ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında kayıt altına alınması, geçici ve ara depolanması, taşınması, geri kazanımı-bertarafı süreci uzman kadromuz tarafından yönetilir. Ayrıca atık yönetim planı hazırlanması, atık beyanının yapılması, geçicidepolama izni alınması, atık taşıyacak araçlar için taşıma lisansı alınması ve diğer bildirimlere ilişkin tüm hizmetler de uzman kadromuz tarafından yerine getirilir.

-Çevre Eğitimi:

"Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik" kapsamında çevre yönetimi ve danışmanlığı yürütülen işletmenizde çalışan personele temel ve ileri düzeyde çevre eğitimi verilip çevre mevzuatının getirdiği yükümlülükler konusunda bilinçlenmeleri sağlanır.

 2.ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED) HİZMETLERİ

Kurulması planlanan faaliyetler ile kurulu bulunan faaliyetlerin kapasite artımına yönelik projelerinin olası çevresel etkilerinin araştırılması ve bu etkilere karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla "Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği" kapsamında uzman kadromuz tarafından ÇED Raporu ve Proje Tanıtım Dosyası hazırlanı1 ilgili makamlara sunularak takibi yapılır ve sonuçlandırılır. Projenin Yönetmelik kapsamında yer almaması durumunda "ÇED Kapsam Dışı" yazısının çıkarılması da hizmetlerirniz arasındadır.

HAKKIMIZDA
Mare Çevre, üretim faaliyetinde bulunan işletmelere, projelendirme aşamasından başlayarak tüm evreleri boyunca ihtiyaç duydukları çevre yönetimi ve çevre danışmanlığı hizmeti sunar.
Mare Çevre Danışmanlık MühendislikTicaret Limited Şirketi H.İbrahim DENiZ tarafından kurulmuş olup uzman ve tecrübeli kadrosu ile su ürünleri üretimi başta olmak üzere patlayıcı madde, iiaç, alkollü içecek, süt ürünlerı üretimi ile petrol ürünleri, hazır beton, boya ve kimya sanayii, atık geri kazanımı, turizm ve sağlık sektörlerinde faaliyet gösteren birçok tesisin çevre yönetimi ve danışmanlığı hizmetinin başarıyla yürütmekte, her geçen gün hizmet verdiği sektörlere bir yenisini ekleyerek hizmet ağını genişletmektedir. Tesıslerin "Çevre İzin ve Lisans" sürecinin en seri ve sorunsuz şekilde yürütülmesi adına; bu aşamada gerekli olan İl Müdürluğü Uygunluk yazısı, Valilik Tespit  Raporu gibi belgelerin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden ve Geçici Faaliyet Belgesi, Çevre lzin Lisans belgeİerinin ise çevrim içi çevre izinleri sistemi üzerinden temini, tesis Ya da faaliyet ilgili yönetmelikte yer almıyorsa "Kapsam Dışı Yazsısı"nın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden temini, hizmet verdiği tesislerin faaliyetlerinden kaynaklı atıkİarın tespiti, atık yönetim planının oluşturulması ve uygulanması, kurulması planlanan faaliyetler ile kurulu bulunan faaliyetlerin kapasıte artırımına yönelik Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecinin başlatılıp sonIandırılması başiıca hizmetlerindendir.
SERTİFİKALAR
Gösterim adedi : 1748
775
Mesaj Gönder
Bağlantı Listeme Ekle
Favorilere Ekle
Engelli Listeme Ekle
Linkler Çevre Sektörü
Çevre Mühendisleri Odası
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Mevzuat Bilgi Sistemi
Resmi Gazete